išmonė

išmonė
ìšmonė sf. (1) 531, NdŽ 1. supratimas, išmanymas; protas; gudrybė; išmintis: Brolis dėl savęs turi gerą ìšmonę, t. y. išmano, kaip apsiversti J. Ne ant nuomonės eik, ale dirbk su ìšmone J. Ìšmonę didelę turi – ir nutuokia, ir išmano, kaip sveikatą užlaikyt BM63. Anas turi gerą ìšmonę: kad sugalvos ką, tai kai netgi mokslinčius Sv. Jos (žmogbeždžionės) neturi išmonės, negali mąstyti . Kas, kad yra vyrai: nėr išmonės, nėr gudrumo Pl. Tas žmogus nekokios ìšmonės (mažai išmano, nusituokia) Grž. Tiek buvo ìšmonės, kad lapę už uodegos griebė Kp. Tik jis norėjo sparčių darbelių ir mano išmonėlės JV361. Kiekvienas dirba pagal savo išmones . Piliečiai buvo papratę gudrauti, rengtis pavasario polaidžio sutiktų – daryti visa, ko tik žmogaus išmonė išmokė ir prityrimas berodė Vaižg. Išmonės gal ir nestigtų mums, bet dažniausiai nepaslenkame padaryti, ką laikome reikalinga ir naudinga . Pagal savo išmones aną išguldo SE104. Čia tikros išmonės nėra A.Baran. 2. sumanymas; negalįs turėti pasisekimo sumanymas: Buvau patenkintas savo išmone ir laukiau sekmadienio . Ir ta gudri išmonė jau nemačija A1885,118. 3. sąmonė: Jis turi sveiką išmonę Šk. Turim rūpintis, kolei da turim sveiką išmonę . 4. užgaida, prasimanymas: Aš nesutenku [pinigų] visokioms vaikų išmonėms Gršl. Dėl ponų išmonių žmogus turėtų mirti . Tai mano pati ... lovelėj guli, ìšmonę turi JD495. 5. juokavimas, pokštai: Visokias ìšmones krėsti 170. Linksmino ją savo plepalais ir nesibaigiančiom išmonėm sp. 6. išradimas; kūryba: Dabar visokių ìšmonių yra J. Visokių išmonių pasauly esama ir pamatyti už tūkstančių mylių galima . Išradimas yra realiai pagrįsta vertinga išmonė FT. Ilgainiuo žmonys įniko garbinti įvairius savo išmonės dievaičius M.Valanč. | prk.: Vis aukščiau į pietinį akiratį pakildama, saulė griovė žiemos išmones sp.įmantrumas: Jo be išmonių (paprastas) pasakojimas . 7. prabanga, ištaiga: Reikia švarumu nuo vokiečio neatsilikti ir išmone pralenkti . 8. apgaulės priemonė: Į savo prekes deda visokių išmonių, kaip tai: į miltus ir vilnas pila smilčių . 9. scom. kvailys, kvailė: Ìšmone, argi ji eis – tik melavo tau! Rdm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išmonė — i̇̀šmonė dkt. Vai̇̃kas gerõs i̇̀šmonės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išmonis — ìšmonis sm. (1) Š, NdŽ 1. žr. išmonė 1: Mano ìšmonis minša, negaliu sumeigti, kaip čia apsiversti J. Mano vaikai gerų ìšmonių Kair. Gyveni kaipo jaučias ir asilas, katrie išmonio neturia srš. Tėvai, ... kad tavo mažas ìšmonis JD1211.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fantazija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kūrybinė vaizduotė, išmonė. Tai mąstymo gebėjimas perdirbti turimą patirtį į naujus, netikėtus vaizdus, sukurti įvykius, istorijas, turinčius realų pagrindą. Fantastinius romanus mielai skaito ne tik… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • išmana — ìšmana sf. (1) DŽ išmanymas, išmonė, inteligencija: Ìšmana yra išmanymo pradas FT. Lengvos ìšmanos žmogus yra išmaningas FT …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmania — išmanià sf. (3b) žr. išmonė 1: Duok išmanią noro savo PK23. Ma[no] išmanià ne tokia kaip ta[vo] Vrnv. Mylėsi ižg visos širdies tavo ir ižg visos išmanios tavo Ev …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmanis — ìšmanis sm. (1) žr. išmonė 1: Sugadyt moki, o pataisyt tai neturi ìšmanio Srv. O aš paklausčiau savo mergužėlės: kas tave užaugino, išmanėlio mokino? JD480. Plaukeliai geltoni, veideliai raudoni, o jo išmanėlis už visų geriausias JD693 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmanė — ìšmanė sf. (1) J žr. išmonė 1: Kokio būdo bernužis, kokia jo yr ìšmanė? JD115. Neturi ìšmanės, kad reikia sugyvent Ėr. Mūsų išmane, dėdė Kazė yra visokios tobulybės idealas Pč. Kad ir prastos dovanėlės, laba tavo išmanėlė JD946. Dėl išmanėlės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmislas — ×ìšmislas (sl.) sm. (1) BŽ82, Š; M 1. išmonė, prasimanymas: Be ìšmislo tai ir adynos nenubūva Trgn. Nereikėtų nė išmislų, gana būtų gyvos tikrenybės Vaižg. Tokios šnekos – bobų ìšmislas Gs. Jau netikrus ìšmislus išsigalvojot – ant duonos lajų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmona — sf. [K], SlavXIII27, LsB217 žr. išmonė 1: Išmona reikalinga pašalinti prietarams rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmonia — sf. žr. išmonė 1: Išmonia didė SPII72. Žmonių išmonia rado ir pramanė visokias dailes, arba remeslus SPI89. Išmonia, numanymas, nuovoka SD4. Išmintingas, proto, išmonios didžios SD140. Be išmonios, be proto SD10. Išmonia ką svarstau, dabojuosi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”